Sekcja Technicznej Obsługi Dydaktyki    
Multimedia
Sale
Download
Kontakt
ISAPS
      
                     Witamy na oficjalnej stronie Sekcji Technicznej Obsługi Dydaktyki. Jesteśmy jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odpowiedzialną za szereg czynności mających na celu poprawne funkcjonowanie infrastruktury techniczno-informatycznej. Członkowie Sekcji dostarczają sprzęt multimedialny na wykłady i ćwiczenia, dbają o to, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się niezakłócone przez awarie oraz rozwiązują na bieżąco problemy natury technicznej na terenie naszego kampusu. Nasza jednostka zajmuje się również wypożyczaniem sprzętu multimedialnego (spis dostępnego sprzętu znajduje się w dziale). Ponadto, do obowiązków Sekcji należy kodowanie i rozkodowywanie Uczelni, techniczna obsługa konferencji i wernisaży, nadzór nad funkcjonowaniem kiosków internetowych oraz opieka nad salami komputerowymi i sprzętem multimedialnym znajdującym się w innych salach.
                     Serdecznie zapraszamy do oglądania strony. Znajdziecie na niej Państwo szczegółowe informacje o zakresie funkcjonowania naszej Sekcji, opis sprzętu jaki znajduje się w naszym posiadaniu, procedury jego wypożyczania i wykorzystywania, a także niezbędne pliki do pobrania.
Sekcja została utworzona w celu podwyższenia standardu technicznego zajęć dydaktycznych. Nasza jednostka – w sposób rzeczowy, bezpieczny, punktualny i rzetelny – wywiązuje się ze swoich zobowiązań, dzięki czemu zajęcia mogą być prowadzone w pełni multimedialnie, z wykorzystaniem najnowszych pomocy dydaktycznych.
                     Zachęcam do zwiedzenia strony internetowej, która przybliży państwu kwestię wykorzystania sprzętu multimedialnego na zajęciach, zapozna z obowiązującymi procedurami i ukaże potencjał techniki multimedialnej, jaki drzemie w Wyższej Szkoły Gospodarki. Zachęcamy państwa do korzystania z naszych usług.

Kompetencje i zakres obowiązków STOD:

- techniczna obsługa zajęć dydaktycznych
- techniczna obsługa organizowanych imprez Uczelnianych
- techniczna obsługa imprez zaprzyjaźnionych na konkretne polecenia
- fotograficzna obsługa organizowanych imprez Uczelnianych
- opieka nad pracowniami komputerowymi - sprawność działania systemów operacyjnych i wymaganego oprogramowania
- opieka nad czytelnią - sprawność działania systemów operacyjnych i wymaganego oprogramowania
- opieka nad kioskami internetowymi - sprawność działania systemów operacyjnych i wymaganego oprogramowania
- techniczna obsługa sieci telefonicznej WSG
- wykonywanie zlecanych przez pracowników WSG usług - przepalanie płyt, tworzenie złożonych płyt DVD, obróbka i format plików, skanowanie
- prace nad wdrożeniami nowych technologii
- rozwój sal dydaktycznych
- serwis i konserwacja sprzętu multimedialnego będącego na stanie WSG
- prace nad rozwojem multimedialnym oddziałów zamiejscowych
- wdrażanie nowych technologii informatycznych
- wdrażanie nowych technologii teleinformatycznych
- pomoc Serwisowi w pracach nad rozwojem topologii sieci LAN na WSG
- pomoc innym jednostkom WSG
- inwentaryzacja sprzętu multimedialnego na terenie WSG
- opieka nad stronami internetowymi Szkoły Policealnej Kolfer oraz STODu

Sekcja Technicznej Obslugi Dydaktyki 2007